ALFA Znalecká s.r.o.

ALFA znalecká s.r.o. byla založena v roce 2006. Všichni společníci dlouhodobě působí jako znalci v oboru ekonomika. Znalecký ústav zpracovává znalecké posudky a odborná vyjádření v oboru ekonomika se zaměřením na zjišťování hodnoty majetku a závazků a posuzování ekonomických jevů a procesů.

Při zpracování posudků je kladen důraz na soulad jejich obsahu a formy s vývojem požadavků kladených příslušnými právními normami. Od roku 2009 je ve společnosti zaveden a certifikován systém managementu kvality ISO 9001: 2008, který byl v roce 2012 prověřen a shledán splňující požadavky normy.

Rozsah znaleckého oprávnění

Nabízíme tyto služby

Oceňování podniků

Naše společnost se specializuje na oceňování podniků, což je proces určování hodnoty podniku pro různé účely, jako jsou například převody vlastnictví, fúze a akvizice, řešení daňových otázek, rozdělování majetku nebo plánování nástupnictví.

Naši odborníci v oboru mají bohaté zkušenosti s oceňováním podniků a používají širokou škálu metod, včetně tržního srovnání, srovnání s tržními výsledky, diskontovaného cash flow, aktivních a pasivních metod ocenění, aby zajistili přesné a objektivní určení hodnoty podniku.

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí je proces stanovení tržní hodnoty nemovitosti, což je klíčové pro mnoho účelů, jako je například prodej nemovitosti, nájemné, hypoteční úvěry, pojištění nebo daňové účely. Naše společnost se specializuje na oceňování nemovitostí a poskytuje profesionální služby v této oblasti.

Naši odborníci v oboru mají hluboké znalosti trhu s nemovitostmi a používají různé metody, aby zajistili přesné a objektivní určení tržní hodnoty nemovitosti. Mezi nejčastěji používané metody patří srovnávací metoda, příjmová metoda a nákladová metoda.

Oceňování věcí movitých

Oceňování věcí movitých je proces určení tržní hodnoty určitého osobního majetku, jako jsou například umělecká díla, šperky, antiky, historické artefakty, sbírky nebo luxusní automobily. Naše společnost poskytuje profesionální služby v oblasti oceňování věcí movitých.

Naši odborníci mají bohaté zkušenosti s oceňováním osobního majetku a používají různé metody, jako je tržní srovnání, nákladová metoda nebo metoda příjmových toků, aby zajistili přesné a objektivní určení tržní hodnoty movitého majetku.

Oceňování obchodních podílů

Oceňování obchodních podílů je proces stanovení tržní hodnoty podílu v obchodní společnosti nebo jiné organizaci, která má obchodní charakter. Tyto organizace mohou mít různé právní formy, jako jsou například společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti nebo veřejné obchodní společnosti. Naše společnost poskytuje odborné služby v oblasti oceňování obchodních podílů.

Naši odborníci v oboru mají bohaté zkušenosti s oceňováním obchodních podílů a používají různé metody, jako jsou například srovnávací metoda, diskontovaný cash flow nebo aktivní a pasivní metody ocenění, aby zajistili přesné a objektivní určení tržní hodnoty obchodního podílu.

Oceňování pohledávek a závazků

Oceňování pohledávek a závazků je proces určení tržní hodnoty práv na pohledávky nebo závazky, které mají finanční hodnotu. Pohledávky a závazky mohou být součástí aktiva nebo pasiva určité společnosti a jejich správné oceňování je klíčové pro správu finančního portfolia a rozhodování o investicích. Naše společnost poskytuje odborné služby v oblasti oceňování pohledávek a závazků.

Naši odborníci v oboru používají různé metody, jako jsou například diskontovaný cash flow, nákladová metoda nebo tržní srovnání, aby zajistili přesné a objektivní určení tržní hodnoty pohledávek a závazků. Tyto metody se liší v závislosti na charakteru pohledávky nebo závazku, jako jsou například úrokové sazby, délka splatnosti, pravděpodobnost úhrady a další faktory.

Oceňování nehmotného majetku a majetkových práv

Oceňování nehmotného majetku a majetkových práv je proces určení tržní hodnoty majetku a práv, které nelze fyzicky ohmatat, jako jsou například patentová práva, autorská práva, know-how nebo obchodní značky. Tyto prvky jsou obvykle součástí aktiva společnosti a jsou důležité pro její hospodářskou činnost. Naše společnost poskytuje odborné služby v oblasti oceňování nehmotného majetku a majetkových práv.

Naši odborníci v oboru mají bohaté zkušenosti s oceňováním nehmotného majetku a majetkových práv a používají různé metody, jako jsou například tržní srovnání, nákladová metoda nebo diskontovaný cash flow, aby zajistili přesné a objektivní určení tržní hodnoty. Tyto metody se liší v závislosti na charakteru majetkových práv a nehmotného majetku, jako jsou například jejich délka trvání, úroveň konkurence nebo pravděpodobnost úspěšnosti.

Rozsah znaleckého oprávnění

V roce 2006 rozhodl ministr spravedlnosti České republiky v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37 / 1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů o zapsání společnosti ALFA znalecká s.r.o. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost s rozsahem znaleckého oprávnění.

Naše oprávnění:

  • oceňování podniků a jeho částí
  • oceňování věcí nemovitých
  • oceňování věcí movitých
  • oceňování finančního majetku
  • oceňování nehmotného majetku a majetkových práv
  • oceňování pohledávek a závazků
  • oceňování hodnoty obchodních podílů a cenných papírů
  • oceňování fůzí a akvizic
  • oceňování investic
  • odvětví řízení, plánování a organizace ekonomiky a podniků

Kontakt

AlfaZnalecká s.r.o.QR-AlfaZnalecka

Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Michal Krč, CSc.

Adresa:
Slovenská 1085/1A, Ostrava, Přívoz, PSČ 702 00

IČ: 277 66 993 DIČ: CZ 277 66 993

Mobil: +420 777 247 328
Telefon.: +420 596 133 632
E-mail: info@alfaznalecka.com

Firma je zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29197.